organization structure | Tianjin getes detection equipment Technology Development Co Ltd
  • 1
Tel:022-87980566-603 87980566-610|Fax:022-87980568-612 |Email:zhixiong.cai@getes-china.com|Address:Tianjin city Xiqing District Zhangjiawo Industrial Zone Fengze Road No. 14
Friendship link: